Ako presvedčiť
ľudí, aby nehádzali
odpad na zem?

Čistenie prírody od voľne pohodeného odpadu nie je dlhodobým riešením problému. Tým je hlavne prevencia a predchádzanie vzniku voľne pohodeného odpadu. V spolupráci s Ústavom verejnej politiky FSEV UK v Bratislave a The Behavioural Insights Teamom v Londýne sme spustili behaviorálny projekt, ktorého cieľom je postrčiť ľudí k tomu, aby nehádzali odpad na zem.

Odporúčaný návod v 11 krokoch

Scroll

Čo je behaviorálny výskum?

Behaviorálny výskum je nový, inovatívny prístup, ktorý skúma, akým spôsobom sa ľudia v bežnom živote rozhodujú a čo a ako ovplyvňuje ich správanie. Hľadá spôsoby, ako primäť ľudí, aby robili lepšie rozhodnutia. Využíva „nudging“ (poštuchnutie) – čo je koncept, ktorý pomáha meniť správanie ľudí pozitívnym smerom bez využívania príkazov a zákazov. Takýto výskum sa dá uplatniť aj pri riešení problému s voľne pohodeným odpadom v prírode alebo v uliciach miest a obcí.

Niektoré mestá a obce už vedia ako na to

Väčšina miest a obcí zápasí s množstvom voľne pohodeného odpadu. Behaviorálny projekt založený na využití poznatkov zo psychológie, neurovedy a antropológie dokáže efektívne meniť správanie ľudí. Presne to sa nám podarilo.

Pre realizáciu pilotných projektov na predchádzanie vzniku voľne pohodeného odpadu sme si vybrali 2 lokality:

  • Nám. Sv. Rozálie, Ivanka pri Dunaji
  • Štrkovecké jazero, Bratislava Ružinov – tu sme sa zamerali na dve miesta Lodenicu a juhozápadnú časť jazera

Cieľom v oboch lokalitách bolo zníženie množstva odpadkov, ktoré skončia mimo smetných košov a nádob,
o 20 %. Na Štrkoveckom jazere sme sa zamerali na cigaretové ohorky, zatiaľ čo v Ivanke pri Dunaji na obaly z potravín.

Pripravili sme viacero návrhov inštalácií. V niektorých sme ľudí edukovali, inde zase hravou formou ukazovali, že odpad patrí do smetnej nádoby. Rôzne typy inštalácií sme potom testovali priamo v teréne.

Výsledkom bolo zníženie priemerného
počtu odpadu:

  • -74 %Štrkovec
    juhozápad
  • -61 %Štrkovec Lodenica
  • -28 %Ivanka
    pri Dunaji

Záštitu nad projektom prevzalo
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky

Chceš aj ty vo svojom meste
alebo obci naučiť ľudí, aby
nehádzali odpadky na zem?

Zabudni na rôzne zákazy a príkazy. Meniť správanie ľudí sa
dá aj inak.

Ako na to?