Ako presvedčiť
ľudí, aby nehádzali
odpad na zem?

Čistenie prírody od voľne pohodeného odpadu nie je dlhodobým riešením problému. Tým je hlavne prevencia a predchádzanie vzniku voľne pohodeného odpadu. V spolupráci s Ústavom verejnej politiky FSEV UK v Bratislave a The Behavioural Insights Teamom v Londýne sme spustili behaviorálny projekt, ktorého cieľom je postrčiť ľudí k tomu, aby nehádzali odpad na zem.

Odporúčaný návod v 11 krokoch

Scroll

Čo je behaviorálny výskum?

Behaviorálny výskum je nový, inovatívny prístup, ktorý skúma, akým spôsobom sa ľudia v bežnom živote rozhodujú a čo a ako ovplyvňuje ich správanie. Hľadá spôsoby, ako primäť ľudí, aby robili lepšie rozhodnutia. Využíva „nudging“ (poštuchnutie) – čo je koncept, ktorý pomáha meniť správanie ľudí pozitívnym smerom bez využívania príkazov a zákazov. Takýto výskum sa dá uplatniť aj pri riešení problému s voľne pohodeným odpadom v prírode alebo v uliciach miest a obcí.

Niektoré mestá a obce už vedia ako na to

Väčšina miest a obcí zápasí s množstvom voľne pohodeného odpadu. Behaviorálny projekt založený na využití poznatkov zo psychológie, neurovedy a antropológie dokáže efektívne meniť správanie ľudí. Presne to sa nám podarilo.

Pre realizáciu pilotných projektov na predchádzanie vzniku voľne pohodeného odpadu sme si vybrali 2 lokality:

  • Nám. Sv. Rozálie, Ivanka pri Dunaji
  • Štrkovecké jazero, Bratislava Ružinov – tu sme sa zamerali na dve miesta Lodenicu a juhozápadnú časť jazera

Cieľom v oboch lokalitách bolo zníženie množstva odpadkov, ktoré skončia mimo smetných košov a nádob,
o 20 %. Na Štrkoveckom jazere sme sa zamerali na cigaretové ohorky, zatiaľ čo v Ivanke pri Dunaji na obaly z potravín.

Pripravili sme viacero návrhov inštalácií. V niektorých sme ľudí edukovali, inde zase hravou formou ukazovali, že odpad patrí do smetnej nádoby. Rôzne typy inštalácií sme potom testovali priamo v teréne.

Výsledkom bolo zníženie priemerného
počtu odpadu:

  • -74 %Štrkovec
    juhozápad
  • -61 %Štrkovec Lodenica
  • -28 %Ivanka
    pri Dunaji

Chceš aj ty vo svojom meste
alebo obci naučiť ľudí, aby
nehádzali odpadky na zem?

Zabudni na rôzne zákazy a príkazy. Meniť správanie ľudí sa
dá aj inak.

Ako na to?