Z týchto faktov odpadneš

Vieš, že za posledných 100 rokov
vzrástol celosvetový objem odpadu
o viac ako 10 000 %?

Skládky sú také plné, že sa väčšina odpadu rozkladá bez prístupu vzduchu. V dôsledku toho
vzniká metán, ktorý spolu s CO2 prispieva ku globálnemu otepľovaniu. A to sa týka nás všetkých.

Veľa nezrecyklovaného odpadu končí aj v prírode a rozkladá sa stovky až tisícky rokov. Navyše,
niektoré materiály sa nerozložia nikdy.

Preto by sme sa problému s odpadom mali venovať všetci. Mali by sme ho produkovať menej,
viac triediť a vziať ho zo zeme, keď ho vidíme na miestach, kam nepatrí. Len spoločne
dosiahneme, aby bolo odpadu menej a aby boli miesta, kde žijeme čistejšie, krajšie a zdravšie.

Odpad v číslach

7 % hmotnosti všetkého
odpadu u nás tvorí plast.

V každom štvorcovom metri oceánu
pláva 460 000 plastových čiastočiek.
Do roku 2050 bude hmotnosť rýb v
našich oceánoch prevážená
hmotnosťou plastového odpadu.

20 % hmotnosti všetkého
odpadu u nás tvorí papier.

Bežný administratívny pracovník minie
ročne okolo 10 000 listov papiera.
Za jeden rok sa na svete zotne
15 biliónov stromov.

12 % hmotnosti všetkého
odpadu u nás tvorí sklo.

Priemerná rodina použije okolo 330
sklených fliaš a iných nádob ročne.

4 % hmotnosti všetkého
odpadu u nás tvoria kovy.

Keby ste naukladali všetky plechovky, ktoré boli vyhodené počas jedného
roka vedľa seba, tak by vytvorili reťaz, ktorá by obopla Zem 169-krát.

Vyvráťme mýty o triedení odpadu

Mýtus #1
Triedenie odpadu je zbytočné, aj tak všetko skončí zmiešané v jednom zbernom aute.

Fakt
Aj keď sa niekedy môže zdať, že všetok odpad končí v jednom aute, nie je to tak. Niektoré autá na zber odpadu majú niekoľko oddelených zásobníkov, do ktorých sa sypú jednotlivé druhy vytriedených smetí. Alebo sa používa jedno auto dopoludnia na zber papiera a to isté auto príde prázdne popoludní po plasty.

Mýtus #2
Jedna zle vytriedená vec znemožní recykláciu celého obsahu kontajnera.

Fakt
Vytriedené veci sa pred recykláciou ďalej dotrieďujú a kontrolujú na triediacich linkách. Vždy je ale lepšie, keď odpad skončí v správnom koši. Ale ak kôš obsahuje viac ako 45 % odpadu, ktorý tam nepatrí, tak je to už vážny problém, pretože takýto obsah sa už nepovažuje za triedený zber, ale za zmesový komunálny odpad.

Mýtus #3
Plastové obaly musím vždy pred vyhodením umyť.

Fakt
Do plastov by ste nemali vyhodiť napríklad plastový kelímok, ktorý je výrazne znečistený napríklad od jogurtu. Ak sú ale obaly len jemne znečistené, umývať ich nemusíte.

Mýtus #4
Zrkadlo patrí do skla.

Fakt
Zrkadlo je síce sklo, no doplnené o špeciálny odrazový kovový povrch. Ten spôsobuje problémy pri tavení. Do triedeného zberu skla nepatrí ani porcelán či keramika.

Mýtus #5
Do modrého koša patrí akýkoľvek papier, aj znečistený.

Fakt
Nie je to pravda. Mastný, mokrý či inak použitý papier do modrého koša nepatrí. Mohli by znečistiť ostatný vytriedený papier. Navyše, znečistenie sťažuje recykláciu. Nepatrí sem ani voskovaný papier, účtenky z termopapiera či napríklad mastný kartón z pizze.