Prečo sme si vzali
na starosti práve voľne
pohodený odpad?

Čoraz viac ľuďom nie je ľahostajné znečistenie miest, obcí a prírody. Preto
sa zbieranie pohodených odpadkov stáva v súčasnosti nielen životným
štýlom, ale aj aktivitou, ktorá spája komunity a mobilizuje občianske
združenia, mestá či dobrovoľníkov. A my ich v tom chceme podporiť.

V súvislosti s odpadom čelí každé mesto iným problémom a vieme, že
mnoho z nich už dnes realizuje rôzne aktivity spojené s upratovaním
prírody či blízkeho okolia. Projektom “Vezmi si ma!” nechceme tieto
aktivity v regióne nahrádzať. Chceme ich spájať a podporovať, tak aby sme
všetci prispievali k čistému životnému prostrediu.

Aký je náš cieľ?

Projekt Vezmi si ma! informuje ľudí o probléme voľne pohodeného odpadu a motivuje ich k tomu, aby sa začali zodpovednejšie správať k životnému prostrediu nielen oni, ale aby si sebou vzali aj ostatných.

Naším cieľom je vytvoriť prehľad o mestách a obciach, ktoré sa do boja s voľne pohodeným odpadom už pustili. Vytvoríme sieť lokálnych aktivistov a širokú komunitu ľudí, ktorí sa do boja proti litteringu (voľne pohodenému odpadu v prírode) pravidelne zapájajú. Zároveň chceme inšpirovať obyvateľov ostatných miest a obcí, aby sa týchto aktivít nebáli a začali sa im tiež aktívnejšie venovať.

Podujatie spojené so zbieraním voľne pohodeného odpadu môže zorganizovať ktokoľvek: zástupcovia miest a obcí, neziskové organizácie, voľné združenia, skupiny občanov, rôzne spolky, ale aj bežní ľudia – dobrovoľníci, ktorým záleží na životnom prostredí a svojom okolí.

“Vezmi si ma!” inšpiruje ľudí k dvom veciam:

Aby voľne pohodený odpad
vzali zo zeme a hodili ho do
správneho koša.

Aby inšpirovali ďalších – svojho kamaráta, rodičov,
kolegu či kohokoľvek blízkeho. Pretože v skupine
ide všetko ľahšie. Aj zbieranie odpadkov.

Iniciátorom a koordinátorom
projektu je OZV ENVI – PAK.

Chceš zorganizovať podujatie
spojené so zbieraním odpadov
aj vo svojom meste?

Inšpiruj sa naším návodom.

Ako na to?