Prostredníctvom iniciatívy Vezmi si ma sa do Svetového čistiaceho dňa zapojilo aj 15 miest a obcí, v ktorých zabezpečuje triedený zber odpadu OZV ENVI – PAK. Počas podujatia sa v nich podarilo vyzbierať takmer 500 vriec a vyše dve tony odpadu v kontajneroch.

Množstvo dobrovoľníkov čistilo svoje okolie v Turzovke, Dubnici nad Váhom, Krompachoch, Kurimanoch, Trenčianskych Tepliciach, Čaradiciach, Vranove nad Topľou, Poprade, Vrábľoch, Veľkom Krtíši, Čaradiciach, Holíči, Michalovciach, Jelšave, Trnave a v Snine. Spoločnosť ENVI – PAK tieto čistenia podporila vrecami a rukavicami.

„Tešíme sa, že sa zapojilo množstvo ľudí, ktorým záleží na životnom prostredí, v ktorom žijú. Iniciatívu Vezmi si ma sme priniesli práve preto, že veľmi citlivo vnímame problém voľne pohodeného odpadu v prírode. Naším cieľom je motivovať ľudí, aby voči nemu neboli ľahostajní a keď niekde v prírode odpad vidia, nech ho jednoducho zdvihnú a odhodia tam, kam patrí,“ vysvetlila Katarína Kretter, riaditeľka pre komunikáciu a marketing spoločnosti ENVI – PAK.

Vyzbierali sa tony rôzneho odpadu
V spomínaných mestách a obciach sa vyzbieralo takmer 500 vriec odpadu. Čistilo sa na rôznych miestach. V parkoch, na sídliskách či turistických chodníkoch a našlo sa tam naozaj čokoľvek. Ako uviedol Jaroslav Čársky z mesta Holíč, u nich sa upratovalo v okolí Veterného mlynu a dobrovoľníci vzali z prírody okrem vriec s odpadom aj rôzne pneumatiky či kočíky. Lesy a prírodu čistili aj v Turzovke. „Nechápem, ako môže niekto vyhodiť toľko vecí, naložiť ich do auta a zaviesť do lesa, napriek tomu, že máme zberný dvor a ľudia tam môžu odpad priviesť zadarmo. Dvakrát ročne tiež mesto zadarmo objemný odpad zbiera,“ prezradila Agáta Machovčáková z mediálneho úseku mesta Turzovka.

V obci Čaradice sa do zberu zapojilo približne 40 dobrovoľníkov, ktorí odpadom pohodeným v lese a jeho blízkosti naplnili sedem plných traktorových vlečiek. Našli tam odpad všetkého druhu, pričom len sklo, ktoré sa v prírode rozkladá tisícky rokov, naplnilo jednu vlečku.

Okrem dobrovoľníkov sa zapojili aj rôzne združenia a kluby
V Trnave sa čistila lokalita Kamenný mlyn a organizáciu si vzalo na svoje plecia OZ Lepšia Trnava. Ako nám prezradila Dominika Slezáková z referátu verejnoprospešných služieb v Trnave, vyzbieraného odpadu bolo v tejto lokalite 1,07 tony. V Dubnici nad Váhom sa do zbierania zapojili ľudia z Hokejového klubu Spartak Dubnica, obyvatelia sídliska Za traťou a jednotlivci. Vyzbierali odpad, ktorý znečisťoval koryto potoka, okolie zimného štadióna, okolie železničnej trate, Dubničky a sídlisko Za traťou.

V Poprade sa podarilo vyčistiť okolie pri Lome a lesoparku v mestskej časti Kvetnica.

Nezaháľali ani školy a úradníci
Aj samotní pracovníci mestských a obecných úradov išli svojim občanom príkladom. V Krompachoch takto zamestnanci čistili lesné chodníky a v Jelšave, ako nám prezradila Zuzana Chlebušová, sa zamestnanci mestského úradu a mestských organizácií zamerali na zber odpadu na turistickom chodníku na Starý hrad. Základná škola s materskou školou Jelšava tiež čistili turistické chodníky a členovia Mestského záhradkárskeho spolku vyzbierali odpad v okolí záhradkárskej oblasti.

Sninu čistili školské zariadenia – materská aj základná škola, gymnázium a centrum voľného času.

Vo Vrábľoch sa napríklad počas tohto podujatia podarilo vyčistiť priestor s rozlohou cca 200 000 m2.