Zbieranie voľne pohodených odpadkov je dnes fenomén a ekologický trend, ktorý do svojich CSR projektov už zahrnuli mnohé veľké korporácie. Stáva sa aktivitou, ktorá spája komunity a mobilizuje občianske združenia, mestá či dobrovoľníkov. Projekt Vezmi si ma tento rok nechcel na podujatí Naše Mesto existujúce aktivity v regiónoch nahrádzať ani im konkurovať. Práve naopak. Chceli sme aktivity s rovnakým zámerom spojiť a podporiť tak dosiahnutie spoločného cieľa. Po minuloročnom ploggingu sme tak tentokrát na podujatí Naše Mesto vytvorili spoločnú kategóriu Vezmi si ma – čistenie prírody, pod ktorú sa spojili všetky aktivity zamerané na zbieranie odpadkov v prírode.

V kategórii Vezmi si ma bolo prihlásených až 25 aktivít
Pod novou kategóriou s názvom Vezmi si ma – čistenie prírody bolo zaregistrovaných 25 aktivít zameraných na čistenie prírody od odpadkov, ako napríklad odstraňovanie nečistôt z povodia Malého Dunaja alebo čistenie lesíka Starý Háj v Petržalke. Nová kategória tak firemným dobrovoľníkom uľahčila orientáciu medzi stovkami aktivít a zjednodušila vyhľadávanie.

Dobrovoľníci vyzbierali 720 vriec odpadu
Do aktivít Vezmi si ma sa zapojilo približne 300 dobrovoľníkov a počas podujatia sa im podarilo vyzbierať až 720 vriec odpadu. „Veľká vďaka všetkým, ktorí sa zapojili, vyhrnuli si rukávy a šli zbierať. Je skvelé, že takto vyčistili našu prírodu,“ povedala Katarína Kretter, riaditeľka pre komunikáciu a marketing z OZV ENVI – PAK.

Vyzbierané množstvo odpadu za tak krátky čas je naozaj obrovské, na druhej strane si však treba uvedomiť, že v prírode sa stále ešte povaľuje hromada ďalších porozhadzovaných smetí a voči tomu netreba byť nevšímavý. „Každý z nás môže svojou trochou prispieť k čistejšiemu prostrediu. Ak počas prechádzky niekde vidíme pohodený odpad, neváhajme ho zdvihnúť a odhodiť tam, kam patrí,“ vyzvala Kretter.

Foto: Martina Mlčuchová